1 februari 2012 - Utrecht - Alpha Leonis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

1 februari 2012 - Utrecht

Beschermingsbewind Event
Jaarlijks worden steeds meer mensen onder bewind gesteld. Enkel in de periode van 2001 tot 2010 was al sprake van een verdrievoudiging. Dat vindt zijn weerslag in het beroep op de bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind. Deze kosten slurpen een steeds groter deel op van een veelal krimpend bijzondere bijstand budget. De vraag hoe deze kosten te beheersen of mogelijk te beperken is daarom meer dan actueel.

De oplossingen die gemeenten zoeken zijn veelal budget gestuurd en hebben maar in beperkte zin oog voor de eventuele effectiviteit van de ingezette voorziening. Effectiviteit in de vorm van kwaliteit van het gevoerde bewind en een verminderd risico op hoge maatschappelijke kosten voor de onder bewind gestelde personen. Dat daar weinig oog voor is, is anderzijds ook begrijpelijk nu weinig bekend is over (a) de doelgroep en (b) de effecten van beschermingsbewind. Zonder kennis op dit vlak is niet te sturen op effectiviteit en blijven we ook vastgeklemd in de dilemma’s van een beperkt budget.     

Op 1 februari organiseerden Stimulansz en de Hogeschool Utrecht samen het Beschermingsbewind Event met als doel: welke (onderzoeks)vragen kunnen we gezamenlijk formuleren en welke vervolg stappen kunnen we nemen. Hoe kunnen we beschermingsbewind effectiever inzetten? Hoe kunnen we beter samen werken in de keten? Welke oplossing kunnen we de ‘middengroep’ bieden?

Stimulansz en de Hogeschool Utrecht slaan de handen in een om te kijken naar gerichter onderzoek naar de effectiviteit van beschermingsbewind en de alternatieven.


Mijntje Zaat (Directeur Alpha Leonis) heeft hier namens de Hogeschool Utrecht aan meegewerkt.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu