Gamification - Alpha Leonis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Gamification


Gamification is een methode die hoge succesratio’s teweeg kan brengen. Echter de formule: spelelement = automatisch succes, gaat hier niet op. Er zal goed gekeken moeten worden naar het soort spelertype (Bartle’s: socializer, explorer, achiever en killer), maar ook naar het uiteindelijke doel wat bereikt dient te worden.

Reden van het succes van gamification:

  • Feedback mogelijkheden zijn direct, snel, vergelijkend en met eventueel extra aanbevelingen.

  •  Doelen kunnen ingesteld worden op verschillende tijdsindelingen (week, maand of jaar) en daarbij kan de tussenstand (voortgang) getoond worden. Een gedeelde focus.

  •  Het uitvoeren van uitdagende opdrachten kunnen zorgen voor job enrichment.

  •  Het biedt een veilige en geordende omgeving met regels. Fouten kunnen hier gemaakt worden.

  •  Naast excentrieke motivatie ook gebruik van intrinsieke motivatie, autonomie, meesterschap en een zinvol doel.  

Het in kaart hebben (of brengen) van de motivatie van de doelgroep is essentieel. Niet iedereen heeft dezelfde motivatie. In hoeverre wordt er bijvoorbeeld door de vormgeving heen gekeken of moet de vormgeving juist zorgen voor de extra motivatie? Is het uitgangspunt van het spel dat dit tijdens lesuren/werktijd wordt gespeeld? Als de doelgroep het spelertype socializer is, dan moet er ook een component worden toegevoegd waarbij men elkaar kan ontmoeten of dat er bijvoorbeeld onderling ook informatie gedeeld kan worden.

We kunnen er niet om heen; gamification is er en het is geliefd door gamedesigners en het algemene publiek. Zowel (serious) gamedesigners als organisaties moeten zich realiseren dat het invoeren van gamification geen korte termijn strategie is. Het is een langetermijninvestering, waarbij gamification een middel is en geen magisch wondermiddel.

De wereld gaat door en het is dus GAME ON! Tegelijkertijd moet   er meer onderzoek gedaan worden, zodat we meer sturing en grip krijgen. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu